Husebyveien 8, 2020 Skedsmokorset

Tlf; 64 83 07 70 Mail; post@vixan.no

Verneutstyr

                                                                 

Mer enn 30% av fraværet kan skyldes manglende HMS-innsats. 
HMS er blitt en viktig innsatsfaktor. Viktig fordi det forebygger fravær. Arbeidstilsynet regner
med at det forekommer ca. 70.000 arbeidsrelaterte skader årlig i Norge.
Dette kan reduseres betydelig ved forebyggende tiltak.
Vixan AS er ikke bare leverandør av verneutstyr, men har også tilgang på spesialister på
personskadeforebyggende arbeid. Vi ønsker å være med å bidra til en total gjennomgang
av personsikkerhet ved for eksempel arbeid i høyden eller i forurenset atmosfære.
Vi hjelper til med risikovurdering, utforming av dokumentasjon til internkontrollsystemet,
samt rådgivning ved valg av verneutstyr. Bruk av riktig verneutstyr er viktig for forebygging
av yrkesskader og dermed fravær.
Vixan AS tilbyr en rekke produkter innenfor dette feltet.
Se PDF nedenfor for tilgang på de ulike gruppene.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Åndedrettsvern: http://www.lexow.no/pdf/aande.pdf 
Fallsikring: http://www.lexow.no/pdf/fallsikring.pdf   
Førstehjelpsutstyr: http://www.lexow.no/pdf/forsteh.pdf   
Hansker: http://www.lexow.no/pdf/hansker.pdf   http://www.lexow.no/pdf/risikovurdering.pdf
Hodevern: http://www.lexow.no/pdf/hodevern.pdf   
Hørselvern: http://www.lexow.no/pdf/horselv.pdf   
Hudbeskyttelse: http://www.lexow.no/pdf/hudbesk.pdf    
Kroppsvern: http://www.lexow.no/pdf/kroppsv.pdf 
Øye- og Ansiktsvern: http://www.lexow.no/pdf/briller.pdf

 

Vixan ASTelefon: 64830770Nettstedskart